ENSEMBLE MOSAIK

Künstlerische Leitung / artistic director:
Bettina Junge
junge [at] ensemble-mosaik.de

Management & Öffentlichkeitsarbeit / management & publicity:
Christina Gießmann
giessmann [at] ensemble-mosaik.de
presse [at] ensemble-mosaik.de

Künstlerische Planung & Akquise / Artistic Advisor & Acquisition:
Michael Zwenzner
zwenzner [at] ensemble-mosaik.de

Produktionsleitung & Tourplanung / production management & tour management:
Leon Ackermann
produktion [at] ensemble-mosaik.de